Prijava

Za sudjelovanje na konferenciji obavezno se treba prijaviti. To se odnosi i na sve predavače te članove organizacijskog tima konferencije.

Konferencija Javantura je u potpunosti besplatna za sve članove HUJAK-a. To se odnosi na sve djelatnike pravnih osoba članova HUJAK-a, kao i na sve fizičke osobe članove HUJAK-a, koji su uplatili članarinu za 2014. godinu, te prihvaćene predavače.

Svi ostali sudionici plaćaju naknadu u iznosu 120,00 kn (nema PDV-a).

> PRIJava za sudjelovanje! <

Izravan link: www.entrio.hr/event/konferencija-javantura-zagreb-2014-1135

Advertisements
Latest News

Location: Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, Croatia
Parking: hotel Panorama parking for 6 kn / h without limit on duration or at city parking in nearby streets and in front of sports hall – Zone II (yellow zone) for 3 kn / h with limit of max 3 h (for free after 15:00 on Saturday)
Previous Conferences
Javantura v4 slides and videos
All presentations at Slideshare
All videos at Youtube
Organizer
Platinum sponsor
Gold sponsors
Educational sponsors
Media sponsors
Tech sponsorPartners & Friends