Prijava

Za sudjelovanje na konferenciji obavezno se treba prijaviti. To se odnosi i na sve predavače te članove organizacijskog tima konferencije.

Konferencija Javantura je u potpunosti besplatna za sve članove HUJAK-a. To se odnosi na sve djelatnike pravnih osoba članova HUJAK-a, kao i na sve fizičke osobe članove HUJAK-a, koji su uplatili članarinu za 2014. godinu, te prihvaćene predavače.

Svi ostali sudionici plaćaju naknadu u iznosu 120,00 kn (nema PDV-a).

> PRIJava za sudjelovanje! <

Izravan link: www.entrio.hr/event/konferencija-javantura-zagreb-2014-1135

Advertisements
Latest News
Javantura v5 photos. Slides and videos will be available soon.
Previous Conferences
Javantura v4 slides and videos
All presentations at Slideshare
All videos at Youtube
Organizer
Platinum sponsor
Gold sponsors
Educational sponsors
Media sponsors
Tech sponsorPartners & Friends