Prijava

Za sudjelovanje na konferenciji obavezno se treba prijaviti. To se odnosi i na sve predavače te članove organizacijskog tima konferencije.

Konferencija Javantura je u potpunosti besplatna za sve članove HUJAK-a. To se odnosi na sve djelatnike pravnih osoba članova HUJAK-a, kao i na sve fizičke osobe članove HUJAK-a, koji su uplatili članarinu za 2014. godinu, te prihvaćene predavače.

Svi ostali sudionici plaćaju naknadu u iznosu 120,00 kn (nema PDV-a).

> PRIJava za sudjelovanje! <

Izravan link: www.entrio.hr/event/konferencija-javantura-zagreb-2014-1135

Advertisements
Latest News
Javantura v4 - Sessions & Speakers!


Javantura v3 Sessions, Speakers, and Schedule published. Slides available at SlideShare and pictures are available in Javantura v3 Facebook album.
Previous Conferences
All presentations at Slideshare
All videos at Youtube
- Javantura v2 videos
- Javantura videos
Organizer
Platinum sponsor
Gold sponsors


Educational sponsors
Media sponsors
Tech sponsor

Partners & Friends